Archive for the ‘Dudak Damak Yarığı’ Category

Dudak-damak yarığının onarımları 3. ve 9 aylarda yapılmaktadır. Ancak gelişim döneminde üst çene ve burunda yapısal ve şekilsel değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Burunda asimetri, yarık olan tarafta burun kanat asimetrisi ve burun kanadı çökmesi gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu ve benzeri sorunlar kliniğimizde 5 yaşında önce çözümlenerek çocuğun okul dönemine psikolojik açıdan sorunsuz ve sıkıntısız başlaması […]


Dudak-damak yarığı embriyolojik dönemde çeşitli nedenlerden dolayı yüz bölgesindeki yapıların birleşme kusuru nedeniyle ortaya çıkar. Kraniofasyal sorunlar arasında kolaylıkla çözümlenebileceği düşünülenler arasında olmasına rağmen kabul edilebilir başarılı sonuçların alınması oldukça zordur. Başarılı sonuçların elde edilmesinin yolu bilgi birikiminin fazlalığı ve modern konseptlere uymaktan geçmektedir. Dudak-damak yarığı ayrı ayrı görülebileceği gibi bir arada da olabilir. Görülme […]


Damak Yarığı

12Jan10

Damak yarığı sadece yumuşak damağı ya da tüm damağı etkileyebilir.sadece yumuşak damak yarığı varsa 3. ayda onarım yapılabilir. Tüm damak dokusunda yarık varsa  onarım 9. ayda yapılır. Damak yarığında en önemli sorun bebeğin beslenmesi ile ilgilidir. Damağın yarık olmasından dolayı, beslenme esnasında östaki borusuna ve solunum yollarına kaçacak olan besinler sık orta kulak iltihabına ve […]


Dudak Yarığı

11Jan10

Dudak yarığı, dudakta küçük çentiklenmeden çift taraflı yarığa varacak şekilde farklı derecelerde olabilir. Birlikte damak yarığı da olabilir. Dudak yarığı olan hastalarda sıklıkla diş arkının dizildiği alveol dediğimiz kemik yapıda da yarık bulunur. Dudak yarıklı bebekler ciddi sorunla karşılaşmadan meme emerek normal şekilde beslenebilirler. Dudak yarığı olan hastalarda kozmetik problem en büyük sıkıntıyı oluşturmaktadır.Dudak yarığı onarımı […]